Taxi reserverenDisclaimer

 

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er
kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. Taxi Zwolle is niet
aansprakelijk voor schade die kan ontstaan als gevolg van onjuiste of incomplete
informatie op deze website. Informatie verzonden aan Taxi Zwolle via de e-mail of
de website van Taxi Zwolle is niet beveiligd en wordt als niet-vertrouwelijk
beschouwd. De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor eigen
gebruik. Het is de gebruiker van deze website niet toegestaan om (delen van)
deze website te wijzigen of te bewerken, openbaar te maken, te
vermenigvuldigen, tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden of een
link te creëren tussen de website van Taxi Zwolle en een andere website, zonder
uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Taxi Zwolle.